Exin Tasarım Yükleniyor Lütfen Bekleyiniz..

Exin Tasarım Blog


Exin Tasarım Blog yazılarımız ile sizlere sektör ile ilgili güncel konulardan haberler, ipuçları,karşılaşabileceğiniz hatalar ile ilgili çözümler sunar.

Plastik Enjeksiyon Nedir?

2.87K 0
Plastik Enjeksiyon Nedir?

Toz veya granül biçimde olan plastik reçinesi sıvı haline gelinceye kadar ısıtılmaktadır. Bir basınç uygulanarak ergiyik, meme denilen bir geçişten kalıp içine girmesi için itilmektedir. Kalıp içinde parça boşluğuna giden ergiyik, malzeme katılaşıncaya kadar basınç altında tutulduktan sonra kalıptan çıkarılmaktadır.

 

Plastik Enjeksiyon Makinesi Nasıl Çalışır ?

Aşağıdaki görselde bir enjeksiyon prosesi gösterilmektedir. Enjeksiyon makinesi, enjeksiyon ünitesi ve kalıp bağlama ünitesi olmak üzere iki üniteden meydana gelmektedir. Enjeksiyon ünitesi, reçinenin yüklendiği huni ve bir silindirden meydana gelmektedir. Silindir içinde reçineyi ileriye doğru hareket ettiren ve sonra bunu kalıp içine basan bir sonsuz vida ve dış yüzeyinde, reçineyi ısıtmak ve ergitmek için ısıtıcılar bulmaktadır. Silindirin ön kısmı içinde dar bir geçit kanalı şeklindeki kısım meme olarak isimlendirilir.

Kalıp bağlama ünitesi silindirin ön kısmında bulunur ve kalıbın bağlanması açılması ve kapatılması için kullanılır. Bu sistemin bir sabit ve bir de hareketli plakası bulunur. Kalıbın yarısı dişi(sabit) plakaya, diğer yarısı erkek(hareketli) plakaya bağlanır. Şöyle ki erkek plakanın ileri ve geri hareketleri ile kalıp açılır veya kapanır.

Enjeksiyon prosesi, toz ve granül şeklinde bulunan reçinenin bir işe yetecek miktarda besleme hunisinden silindire aktarılır, burada malzeme ısıtılarak ergimiş hale getirilir. Aynı zamanda silindirin içinde bulunan sonsuz vida ile dönerek silindirin ön kısmına taşınır. Vidanın eksenel hareketi ile ergimiş reçine yüksek basınçla meme kanalı ve yolluktan kalıbın boşluğuna sevk edilir. Parçanın biçimini alan reçine, soğuyuncaya kadar baskı altında tutulur. Memeye daha fazla plastik reçine takviyesi yaparak, ütüleme ve tutma basınç safhaları uygulanarak parçanın kendini çekmesi telafi edilir. Soğuduktan sonra, hareketli plakanın ileri hareketi ile kalıp açılır ve parça, iticilerin yardımı ile dışarıya çıkarılır. Kalıbın açılması sırasında vida geriye çekilir, parça çıktıktan sonra kalıp kapanır ve yeni bir iş için huniden, silindirine reçine aktarılır. Prosesin zamana göre dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

Prosesin zaman göre dağılımı

Plastik Enjeksiyon Terimleri Nelerdir?

Ergime sıcaklığı: Her malzeme için ergime sıcaklığı farklıdır. Bu sıcaklığı sağlamak enjeksiyon silindirindeki ocakların ısılarının ayarı ile yapılır.
Plastiğin ergime haznesinde kalma süresi: Plastiğin bozulma miktarı sıcaklığa ve bu sıcaklığın uygulama süresine bağlı olmaktadır. Örneğin plastik yüksek sıcaklıkta kısa süre veya düşük sıcaklıkta uzun süre tutulduğunda bozulma olabilir.
Enjeksiyon hızı: Vidanın kalıbı doldurmak için ileri doğru hareketinden kaynaklanan hız olarak ifade edilmektedir. İnce kesitli parçalarda ergimiş plastiği katılaşmadan doldurmak için yüksek enjeksiyon hızı gerekmektedir. Fakat kalın parçalarda daha iyi bir yüzey kalitesi, yavaş enjeksiyon hızı ile elde edilmektedir.
Enjeksiyon basıncı: Kalıbın doldurulmasına lazım olan itme kuvvetini yaratır. Aşırı olması halinde deformasyonlara, yetersiz olması halinde eksik baskıya neden olur.
Ütüleme basıncı: Malzemenin kendini çekmesi telafi etmek amacıyla katılaşmaya kadar devam eder.
Vida dönme hızı: Plastiğin ergimesi için gerekli ısının bir kısmı vida dönüşüyle sağlanmakta ve hızı arttıkça sıcaklık da artmaktadır. Vida baskı süresine uygun ayarlanmakta ve vida hızı düşük tutulmaktadır. Çünkü düşük hız makinede daha düzgün sıcaklık dağılımını sağlamakla, makinenin yıpranmasını ve ergimiş plastiğin beklemesini azaltmaktadır.